Màng, lõi lọc

Lõi lọc cation 10" OMIZU MADE IN TAIWAN

Lõi lọc cation 10" OMIZU MADE IN TAIWAN 
Chuyên dụng cho vùng nước đá vôi

Liên hệ
Lõi lọc cation 10" OMIZU MADE IN TAIWAN
SKU: 925AQESF

Lõi lọc cation 10" OMIZU MADE IN TAIWAN 
Chuyên dụng cho vùng nước đá vôi

Giá bán:

Liên hệ
Liên hệ
100% chính hãng

Giá bán:

Liên hệ
Liên hệ

Bộ lõi tạo khoáng CCK Đài Loan

- Thành phần: Than hoạt tính dừa 100% dạng xốp nén; đá khoáng

Liên hệ
Bộ lõi tạo khoáng CCK Đài Loan
SKU: 997XEUXQ

- Thành phần: Than hoạt tính dừa 100% dạng xốp nén; đá khoáng

Giá bán:

Liên hệ
Liên hệ
Lõi lọc thô Omizu Made in Taiwan
SKU: 1005OQRCF

- Made in Taiwan

Giá bán:

Liên hệ
Liên hệ
100% chính hãng